Cmentarze Komunalne w Cieszynie

OPŁATY

I. Opłaty - prolongaty za dalsze użytkowanie istniejących grobów nie mniej jednak niż 5 lat

L.p.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty za 1 rok

1.

Grób ziemny pojedynczy lub głębinowy

Prolongata / opłata za pochowanie zwłok

1.1

W parceli  (kl. III)

48,00 zł

1.2

Wzdłuż ganków wewnętrznych (kl. II)

60,00 zł

1.3

Wzdłuż głównych alejek (kl. I)

72,00 zł

2.

Grób ziemny dwumiejscowy - rodzinny

 

2.1

W parceli  (kl. III)

60,00 zł

2.2

Wzdłuż ganków wewnętrznych (kl. II)

80,00 zł

2.3

Wzdłuż głównych alejek i wnękowe (kl. I)

95,00 zł

3.

Grobowiec rodzinny - murowany

 

3.1

Jednomiejscowy - 2 osobowy

70,00 zł

3.2

Dwumiejscowy - 4 osobowy

95,00 zł

3.3

Trzymiejscowy - 6 osobowy

120,00 zł

3.4

Inny-8 i więcej osobowy

145,00 zł

4.

Grób urnowy

 

4.1

ziemny

50,00 zł

4.2

murowany

55,00 zł

4.3

nisza w kolumbarium

50,00 zł

5.

Grób dziecięcy

 

 

ziemny

  40,00 zł

W przypadku grobów rodzinnych większych niż dwumiejscowe stosuje się stawkę taką

jak za grób dwumiejscowy powiększoną o 30,00 zł brutto/ 1 rok, 39,00 zł brutto/ 1 rok,

47,50 zł brutto/ 1 rok za każde dodatkowe miejsce.

 

II. Opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych od dnia założenia grobu na okres 20 lat :

L.p.

Wyszczególnienie

 

1.

Grób ziemny pojedynczy lub głębinowy

brutto w tym 8% VAT

1.1

W parceli  (kl. III)

 960,00 zł

1.2

Wzdłuż ganków wewnętrznych  (kl. II)

1200,00s zł

1.3

Wzdłuż głównych alejek i wnękowe (kl. I)

1440,00 zł

2.

Grób ziemny dwumiejscowy - rodzinny

 

2.1

W parceli  (kl. III)

1200,00 zł

2.2

Wzdłuż ganków wewnętrznych (kl. II)

1600,00 zł

2.3

Wzdłuż głównych alejek i wnękowe (kl. I)

1900,00 zł

4.

Grób urnowy

 

4.1

ziemny

1000,00 zł

5.

Grób dziecięcy

 

5.1

ziemny

800,00 zł

           

Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w Kancelarii Cmentarnej oraz przelewem na nr konta:

ING Bank Śląski: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777

 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 33-8521136 od poniedziałku do piątku                   w godzinach od 7°° do 15°° oraz w soboty od 9°° do 12°°.

 

PLIKI DO POBRANIA

 Załącznik 1

 Załącznik 2

 Załącznik 3