Skip to content

OPŁATY

I. Opłaty - prolongaty za dalsze użytkowanie istniejących grobów nie mniej jednak niż 5 lat

L.p.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty za 1 rok

1.

Grób ziemny pojedynczy lub głębinowy

Prolongata / opłata za pochowanie zwłok

1.1

W parceli  (kl. III)

43,06 zł

1.2

Wzdłuż ganków wewnętrznych (kl. II)

54,58 zł

1.3

Wzdłuż głównych alejek (kl. I)

66,11 zł

2.

Grób ziemny dwumiejscowy - rodzinny

 

2.1

W parceli  (kl. III)

54,58 zł

2.2

Wzdłuż ganków wewnętrznych (kl. II)

71,86 zł

2.3

Wzdłuż głównych alejek i wnękowe (kl. I)

89,16 zł

3.

Grobowiec rodzinny - murowany

 

3.1

Jednomiejscowy - 2 osobowy

66,11 zł

3.2

Dwumiejscowy - 4 osobowy

89,16 zł

3.3

Trzymiejscowy - 6 osobowy

112,20 zł

3.4

Inny-8 i więcej osobowy

135,26 zł

4.

Grób urnowy

 

4.1

ziemny

37,28 zł

4.2

murowany

54,58 zł

4.3

nisza w kolumbarium

48,81 zł

5.

Grób dziecięcy

 

 

ziemny

  31,52zł

W przypadku grobów rodzinnych większych niż dwumiejscowe stosuje się stawkę taką

jak za grób dwumiejscowy powiększoną o 17,28 zł brutto/ 1 rok, 25,93 zł brutto/ 1 rok,

34,58 zł brutto/ 1 rok za każde dodatkowe miejsce.

 

II. Opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych od dnia założenia grobu na okres 20 lat :

L.p.

Wyszczególnienie

 

1.

Grób ziemny pojedynczy lub głębinowy

brutto w tym 8% VAT

1.1

W parceli  (kl. III)

 861,20 zł

1.2

Wzdłuż ganków wewnętrznych  (kl. II)

1091,60 zł

1.3

Wzdłuż głównych alejek i wnękowe (kl. I)

1322,20 zł

2.

Grób ziemny dwumiejscowy - rodzinny

 

2.1

W parceli  (kl. III)

1091,60 zł

2.2

Wzdłuż ganków wewnętrznych (kl. II)

1437,20 zł

2.3

Wzdłuż głównych alejek i wnękowe (kl. I)

1783,20 zł

4.

Grób urnowy

 

4.1

ziemny

745,60 zł

5.

Grób dziecięcy

 

5.1

ziemny

630,40 zł

           

Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w Kancelarii Cmentarnej oraz przelewem na nr konta:

ING Bank Śląski: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777

 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 33-8521136 od poniedziałku do piątku                   w godzinach od 7°° do 15°° oraz w soboty od 9°° do 12°°.

 

PLIKI DO POBRANIA

 Załącznik 1

 Załącznik 2

 Załącznik 3