Cieszyn
Cmentarze Komunalne

język angielski język polskiKONTAKT


Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.
Dział Cmentarzy, Zakład Pogrzebowy „Arkadia”


ul. Katowicka 34

43-400 Cieszyn


tel.: tel. 33-8521136 lub 694-407-815

mail: cmentarze@zgk.cieszyn.pl